Advokátní kancelář

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Poskytujeme právní služby v advokátní kanceláři v Týništi nad Orlicí jak fyzickým osobám, tak obchodním společnostem. Při práci s klienty se snažíme maximálně řídit následujícími principy:

„ČINÍME VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ VŠE, CO JE V NEJLEPŠÍM ZÁJMU KLIENTA“
„DBÁME NA DŮVĚRYHODNOST, SPOLEHLIVOST, PROFESIONALITU“
„KLIENT MUSÍ VŽDY PŘEDEM VĚDĚT, KOLIK PRÁVNÍ SLUŽBA STOJÍ“
„UDRŽUJEME VESELOU MYSL A SKLENICI VIDÍME VŽDY SPÍŠE POLOPLNOU NEŽ POLOPRÁZDNOU“
„NEUMÍME ANI NESLIBUJEME VŠECHNO NA SVĚTĚ, ALE ODVEDEME NAŠE MAXIMUM“
„MÁME RÁDI SVÉ KLIENTY A JSME JIM VĚRNI“
„UVAŽUJEME HOSPODÁRNĚ, CHOVÁME SE LASKAVĚ“
„JSME VŽDY PŘIPRAVENI“

 

O ADVOKÁTOVI

MGR. PETR MALIJOVSKÝ
ADVOKÁT
ČLEN ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY EV.Č.16401

 

Vzdělání:
Gymnázium Dobruška
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, akademický titul Mgr.
Zkoušky:
Policie České republiky – zkouška policejního vyšetřovatele
Česká advokátní komora – advokátní zkoušky

 

Praxe:
Advokátní kancelář Kolínová, Rožnovský, Čermák Hradec Králové (studenská praxe)
Oddělení patentů a vynálezů Škoda Auto a.s. (studenská praxe)
Policie České Republiky, Krajské ředitelství Policie Praha, Oddělení hospodářské kriminality
Advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové, Vysoké Mýto
Samostatná právní praxe AK Týniště nad Orlicí
Praxe v advokacii od r.2009
Zápisy:
Česká advokátní komora ev.č.16401
 Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
 Vesta – dobrovolná evidence subjektů (advokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správců) poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení
Český rybářský svaz – MO Týniště nad Orlicí 😊
Česká obec sokolská – Vysoké Mýto 😊

Advokát má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti za škodu s pojistným limitem 5.000.000 Kč na jednu škodní událost.

Advokát tímto informuje spotřebitele, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Webová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close