Právní služby

PRÁVNÍ SLUŽBY – GENERÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXE OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
 • Převody nemovitostí (soupis kupní smlouvy, darovací smlouvy, úschova kupní ceny, katastrální řízení, daňové řízení)
 • Darovací smlouvy – nemovitosti, cennosti
 • Vymáhání pohledávek (předžalobní a žalobní fáze, pokusy o smír)
 • Advokátní úschova peněz
 • Kompletní právní servis obchodním společnostem (a.s, s.r.o.) – vymáhání pohledávek, vyhotovení a revize smluvních dokumentace, obchodní rejstřík, zaměstnanecké právo, příprava a průběžná úprava korporátních předpisů, sledování aktuálních legislativních změn)
 • Zakládání s.r.o.
 • Nájemní smlouvy
 • Smlouvy o půjčce
 • Věcná břemena
 • Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem
INSOLVENČNÍ  PRÁVO
 • Soupis návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot)
 • Soupis přihlášek do insolvenčního řízení a insolvenčních návrhů
DĚDICKÉ PRÁVO
 • Zastupování v dědickém řízení před notářem
 • Kompletní vyřízení dědictví (darovací smlouvy, soupis závětí, vydědění)
TRESTNÍ PRÁVO
 • Obhajoba osob obviněních z trestného činu
 • Zastupování poškozených trestným činem
RODINNÉ PRÁVO
 • Rozvody manželství
 • Vypořádání majetku manželů
 • Vymáhání dlužného výživného (matky samoživitelky se slevou)
 • Úprava poměrů nezletilých dětí
OVĚŘOVÁNÍ PODPISU OSTATNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY – dle dohody Advokát tímto informuje spotřebitele, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Webová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close